RSS

Obozy żeglarskie dla młodzieży

Każdy człowiek ma w sobie…

Jak znaleźć tanią nieruchomość i…

Dobra wyszukiwarka nieruc…

Kary za niezgodne z prawem eksmi…

Właściciel kamienicy pryw…

Fakturowanie i zarządzanie magaz…

Każdy właściciel przedsię…

Marketing w internecie to podsta…

Marketing w internecie to…

Zaoszczędź na wymianie walut w k…

Każdy z nas wszędzie szuk…

Czy wybór perfum powinien być de…

Wybór odpowiedniej nuty z…

Energia Kundalini

Wiele osób spotyka się z …

Czym jest inflacja i jak duży wp…

Pojęcie inflacji jest pow…

A miało być tak pięknie

Biznes w internecie kusi …

«
»

Stronniczość sądów

Polacy w większości przypadków nie mają zaufania ani do policji, ani do sądów. Uważają, że instytucje te nie działają w taki sposób, jak powinny. W efekcie nie wierzymy w skuteczność egzekwowania swoich praw w sądzie.

Statystyki

Według badan przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie Ernst& Young i Gazety Prawnej, 69 proc. społeczeństwa w naszym kraju ocenia kary orzekane przez sądy za zbyt łagodne. Sędziom zarzucana jest również stronniczość. Polacy nie ufają wymiarowi sprawiedliwości i niechętnie kierują swoje sprawy oraz rozwiązują spory na drodze sądowej. Nie chcą, aby sąd wydał niesprawiedliwy, mało obiektywny wyrok, który może im tylko zaszkodzić.

Pozytywne jest to, że 41 proc. respondentów, którzy stali się świadkami różnorodnych przestępstw, zgłaszało takie przypadki właściwym organom ścigania. Może być to przejaw wzrostu zaufania do Policji i Państwa jako takiego.

Jesteśmy nieufni wobec sądów

Ocena pracy polskich sądów jest nie najlepsza. Część negatywnych opinii może wynikać stąd, że nie zdajemy sobie sprawy z obowiązujących przepisów i nie znamy zasad rządzących pracą sądów. Nie wiemy, na czym polegają procedury sądowe i praca sędziego. Dlatego też Polacy odpowiadają, że czasem wyroki sądów są subiektywne i zależne od czynników zewnętrznych, co nigdy nie powinno mieć miejsca w państwie prawa.

Wierzymy w to, co mówią politycy i ludzie w nagłaśnianych sprawach medialnych. Oczywiście, zdarzają się sytuacje złego rozpatrywania spraw, ale w opinii ekspertów są to incydentalne sytuacje. Krytyczny stosunek opinii publicznej do wymiaru sprawiedliwości wynikać może z ciągłego oskarżania sędziów o stronniczość, co nie zawsze jest zarzutem zgodnym z prawdą. Sędziowie do każdej sprawy podchodzą w sposób indywidualny, stąd też nawet w podobnych sporach można na koniec wydać zupełnie inny wyrok. Inna może być też ostateczna interpretacja obowiązujących przepisów, czego większość z nas nie do końca rozumie. Polskie prawo jest pełne zawiłości i nieścisłości, co rzutuje na rzetelność pracy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.

Artykuł: Blackwall

Polecane

Popularne

Serwisy

Blackwall