RSS

USG jamy brzusznej - na czym pol…

USG brzucha. Czym jest ba…

Fakturowanie i zarządzanie magaz…

Każdy właściciel przedsię…

W jaki sposób rozliczyć PIT z Ni…

W Niemczech płacimy p…

Czym jest i co powinna zawierać …

Umowa darowizny ma za…

Fundusze ETF jako opłacalny spos…

Inwestowanie długotermino…

Rowerem wzdłuż Bałtyku – poznaj…

Wprawdzie sezon wakacyjny…

Gryfy, sztangi - co to i do czeg…

Gryfy to sprzęty sportowe…

Komornik a umowa zlecenie: Co tr…

W dzisiejszych realiach r…

Poliwęglan komorowy i płyta akry…

Poliwęglan komorowy i pły…

Życiodajne Procesy W Inżynierii …

Istnieje wiele zjawisk, k…

«
»

Czym jest i co powinna zawierać umowa darowizny?

  • Napisany przez:
Umowa darowizny ma zastosowanie wtedy, gdy zamierza się nieodpłatnie przekazać innej osobie mienie lub prawa. Czym dokładnie jest ta umowa i jak ją przygotować?

Umowa darowizny ma zastosowanie wtedy, gdy zamierza się nieodpłatnie przekazać innej osobie mienie lub prawa. Czym dokładnie jest ta umowa i jak ją przygotować?

Darowizna – co to jest?

Darowizna lub umowa darowizny to umowa prawa cywilnego, w której jedna osoba (darczyńca) przekazuje drugiej osobie (obdarowany) rzecz lub prawo bez pobierania za to żadnej rekompensaty.

Darowizna może dotyczyć różnych rodzajów dóbr, takich jak nieruchomości, pojazdy, pieniądze, przedmioty osobiste lub udziały w spółce.

Umowa darowizny musi być zawarta w formie pisemnej, aby była ważna. Prawo wymaga, aby została ona podpisana w kancelarii notarialnej, ale nie jest to konieczne, gdy spełniono przyrzeczone świadczenie.

Jak przygotować umowę darowizny?

Aby napisać umowę darowizny, można skorzystać z gotowych wzorów umów lub zwrócić się do prawnika. Co powinna zawierać taka umowa?

W umowie darowizny powinny znaleźć się poniższe elementy:
– Określenie stron umowy – imiona i nazwiska lub nazwy darczyńcy i obdarowanego, a także ich adresy.
– Opis darowizny – informacje o przedmiocie darowizny, w tym jego rodzaj.
– Warunki darowizny – jeśli darowizna jest uzależniona od konkretnych warunków ustalonych między darczyńcą a obdarowanym, należy je dokładnie opisać.
– Oświadczenia stron o przekazaniu i przyjęciu darowizny.
– Informacje o płatności za czynności związane z przekazaniem darowizny i sposobie ich poniesienia.
– Data i podpisy stron – umowę należy podpisać i opatrzyć datą, aby była ważna.

Czym skutkuje umowa darowizny?

Umowa darowizny skutkuje przeniesieniem własności przedmiotu darowizny na osobę, która ją otrzymuje. W przypadku darowizny mienia obdarowany staje się nowym właścicielem tego mienia i ma prawo do jego wykorzystywania, sprzedawania lub dalszego darowania. Jeżeli darowizna dotyczy pieniędzy, obdarowany staje się ich właścicielem i może z nich korzystać według własnego uznania.

Darowizna może mieć również skutki podatkowe, zależnie od powiązania darczyńcy i obdarowanego. W niektórych przypadkach darowizna może być objęta podatkiem od darowizn, który musi być zapłacony przez obdarowanego. Wynosi on od 3% do 20% zależnie od grupy podatkowej i kwoty. Darowizna w najbliższej rodzinie nie podlega jednak opodatkowaniu.

Co trzeba załatwić w urządzie skarbowym po otrzymaniu darowizny? Konieczne jest wtedy przekazanie do niego formularza zgłoszenia darowizny, czyli SD-Z2. Gdy niezbędne jest opłacenie podatku, należy go wnieść. Termin na zgłoszenie darowizny to 6 miesięcy.

Artykuł partnera

Polecane

Popularne

Serwisy

Blackwall